موافقت هیات مرکزی نظارت بر انتخابات با معتمدان وزارت کشور برای هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری/ تایید نهایی بودجه ۹۶ توسط شورای نگهبان

عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری از موافقت این هیات با ۳۰ نفر از معتمدان پیشنهاد شده از سوی وزارت کشور برای هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری...

Go to TOP